Search

Custom Search

Translate

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทความเรื่องของขนกับอารมณ์เพศทางโหราศาสตร์


ส่วนที่เรียกว่า ขน นั้น ในกรณีของบทความนี้ นอกจากจะเกิดขึ้นบริเวณตามส่วนต่างๆ ซึ่งโดยปกติมักจะมีอยู่ทั่วร่างกายแล้ว ยังให้กินความรวมไปจนถึงผมซึ่งอยู่บนศีรษะด้วย แต่จะมีที่แตกต่างกันออกไปเช่นลักษณะ หยาบ ละเอียดอ่อน หนา ดก บางแหว่ง หรือบางส่วนก็ปลอดเป็นชนิดไร้ขนเอาเสียเลยนั้นก็เป็น ได้โหราจารย์แต่โบราณท่านได้จัดจำแนกไว้เป็นหลักการ ซึ่งได้ถูกยกขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานรลักษณ์ หรือการพยากรณ์ชะตาชีวิตในเรื่องต่างๆ โดยใช้สถิติที่สังเกตและประมวลผลกันมาหลายๆ รุ่น ของลักษณะต่างๆ ซึ่งปรากฎขึ้นเฉพาะของอวัยวะในร่างกายของคนผู้นั้นในกรณีนี้จะยกประเด็นเฉพาะเรื่องขนเกี่ยวข้องกับอารม ณ์เพศทั้งของหญิงและชาย มาอรรถาธิบายให้ผู้อ่านนิตยสารเพนท์เฮ้าส์ เพื่อเป็นความรู้พิเศษและให้คอยหมั่นพิจารณาสังเกตพิ สูจน์ดูว่าจะเป็นจริงอย่างที่ตำราโหรแต่โบราณท่านว่ามาหรือไม่ เพราะเรื่องพวกนี้บ่อยครั้ง คนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้ก็มักคิดไปไม่ถึง เหมือนกันว่า มันจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้อย่างไรเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อน นั่นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กรรมพันธุ์แนวเชื้อชาติพันธุ์ คือ หลักการนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนไทยและคนจีน เขมร ลาว พม่า มอญ เวียดนาม เป็นหลักหรือที่เรียกแบ่งตามหลักชาติพันธุ์วิทยาว่า เฉพาะเผ่าชน มองโกลลอยด์ หรือ ทิเบต เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึง ออสโตรลอยด์ นิโกร อารยัน คอเคซอยด์ อาหรับ ยิว หรืออื่นๆ ซึ่งมีโครงสร้างทางพันธุกรรมแตกต่างกันไปจากนี้มาก

****มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า หญิงใดก็ตามมีลักษณะทรงขน ในบริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี้ โบราณท่านวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรสนิยมใต้สะดือที่โปร ดปรานเป็นการส่วนตัว เอาไว้ว่าคำจำกัดความของขนในที่นี้ ได้แก่ บริเวณที่อันควรจะมีขน ซึ่งในภาษาไทย จำแนกชื่อออกไป เช่น ขนรักแร้ ขนหัวเหน่า ขนหน้าแข้ง ขนหน้าอก ขนตามแขนตามตัว ขนคิ้ว เป็นต้นนั้น ให้ถือว่าเป็น ขน ทั้งหมด โดยแบ่งออกตามธาตุทั้ง 4 และในแต่ละธาตุก็ยังแยกย่อยออกไปเป็นอีก 3 ชั้น ได้อีก ระดับ เบื้องต้น ปานกลาง และ เข้มข้น โดยที่ขนธาตุไฟ ได้แก่ บริเวณผิวหนังฐานกำเนิดของขนนั้น มีความร้อน อุณหภูมิสูง แห้งแล้ง เปรียบได้กับ ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า โอเอซิสในทะเลทราย

****หญิงใดที่ครองลักษณะของขนธาตุไฟนั้น เปรียบเทียบได้เป็น ป่าละเมาะ โดยที่จะมีลักษณะของขน หยาบแห้ง สีแปร่งเพี้ยนออกไปจากชาติพรรณ เช่น เป็นคนไทยแต่ขนกระเดียดออกไปทางโทนสีแดง น้ำตาล สาวในพื้นที่ป่าแห่งนี้มักมีอารมณ์โรแมนติกต้องมีการปูทางสร้างสถานการณ์ให้เคลื่อนคล้อยเคลิบเค ลิ้ม เพิ่มบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี สถานที่และความพร้อมทางอารมณ์ที่เลิศรสจนเปี่ยมสุขก่ อนแล้วจึงจะเข้าสู่เรื่องของความอิ่มเอมในเรื่องสัญชาต ิญาณทางเพศ แม้เสร็จแล้วก็ยังต้องกินอีกเพื่อเรียกหาบำรุงกำลังส่วนหญิงใดที่ครองลักษณะขนธาตุไฟ แต่เปรียบดั่งคล้ายดังทุ่งหญ้า โดยมีขนบางเบาละเอียด ไม่แน่นหนาปกคลุม ห่างกระจายกันออกไปมองเห็นเป็นต้นๆ โดยมีสีสัน วรรณะออกแห้งแล้งแปลกตา สาวเจ้าของทุ่งหญ้าอันวิไลกว้างใหญ่นี้

มักจะเป็นที่รองรับอารมณ์จากคู่ขา ไปถึงเทวลัยแบบเฉพาะของตนเองได้ยากยิ่ง แบบที่ว่าจะเข้าถึงได้ต้องไปด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ตนเองเก็บกด นับตั้งแต่การเริ่มต้นที่ยากลำบากหรือถูกจำกัดด้วยกา รไม่กล้าแสดงออก อีกทั้งมักจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรค้างคาใจอยู่บ่อย ๆ ระหว่างปฏิบัติภารกิจทำให้เกิดการไม่สุขงอมอยู่บ่อยค รั้ง โดยที่ตัวคู่ขวัญเองนั้น ก็ต้องใช้เวลาทั้งในการอุ่นเครื่องและการดูแลรักษาอา รมณ์ทั้งก่อนและหลังความเครียดอันบันเจิด เรียกว่าอยากได้ของดีต้องใช้ทั้งทีให้มีคุณภาพ

****ส่วนอนงค์ใดที่ครองลักษณะขนธาตุไฟ แนวต้นหญ้าในทะเลทราย ซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่า งอกเกิดได้ยากเพราะมันละเมียดละไมออกแนวโกร๋น หรือเขาหัวโล้น เวิ้งว้าง หาพืชที่จะเอามาทำยาได้ยากเย็นยิ่ง ซึ่งเจ้าของคุณสมบัติพื้นที่ดังกล่าวตำราท่านว่า เจ้าหล่อนจะเป็นคนละเอียดลออทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลแม้ เล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่มองข้าม ชอบบริการให้คู่ร่วมมีความประทับใจ อีกทั้งมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและความเข้าถึ งอารมณ์ทางสุนทรียะในเรื่องการอ่อนน้อมคล้อยตามได้อย ่างน่าทึ่ง ไม่มีการขัดใจ เธอว่าไงขอให้เอื้อนเอ่ยบอกมาเถอะ เป็นตอบสนองได้ทุกสภาพถนน เรียกว่าเป็นผู้ให้ที่ดีจนคู่ขาต้องเกรงอกเกรงใจและห ลงใหลในการทุ่มเทให้ของคุณเธอขนธาตุน้ำ ได้แก่ บริเวณผิวหนังฐานกำเนิดของขนที่เกิดบริเวณนั้น มีความชุ่มชื้น เลยไปถึงขั้นแฉะ และเป็นทะเลตมชุ่มน้ำ ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว แบ่งออกเป็นดังนี้ขนธาตุน้ำแนวไลเค่น ขนรกดกไม่เป็นระเบียบ คล้ายกับแย่งกันขึ้นไม่เป็นทิศเป็นทางมีปกคลุมไปทั่ว แต่สั้น สีสันดกดำงอกได้รวดเร็วแม้จะตัดจะโกนจำกัดแล้วก็ตามที คุณเธอผู้ซึ่งมีพื้นที่แห่งขนในแนวนี้มักจะมีลักษณะอ ารมณ์ที่แปลกคือ เป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและรับ ซึ่งก็พิสดารตรงที่แต่ละแบบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไ ปโดยสิ้นเชิง จะว่าหญิงซะทีเดียวก็ไม่ใช่มีบุคลิกของชายปะปนเข้ามา เยอะทีเดียวจนคู่ร่วมกรณีคาดไม่ถึง อีกทั้งมีความคิดหมกมุ่นในทางกามารมณ์แนวสร้างสรรค์ ชอบทดลองความแปลกใหม่ทั้งวิธีการและสถานที่ เพื่อความหฤหรรษ์ ณ ขณะนั้นๆ

ส่วนขนธาตุน้ำแนวพืชน้ำจืดผักตบกอบัว เป็นที่รกชื้น เหงื่อออกตามขุมขนได้ง่าย ขี้ร้อน ขืนปล่อยไว้จะมีกลิ่นอับ ทำให้ต้องดูแลชะล้าง บำรุงประเทืองผิวเป็นนิจสิน เรื่องอย่างว่ามักจะเป็นเจ้าหลักการ ต้องมีความกรอบ และขอบเขต จะหาความพลิกแพลงพิศดารอะไรนั้นจะไม่ได้เลย อีกทั้งบรรยากาศต้องอบอุ่นเป็นกันเอง ไปในแนวทางโอ่อ่าอลังการ แต่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลประคับประคอ งคู่ขวัญอย่างเข้าอกเข้าใจให้กำลังและความอบอุ่นในบทบาทที่ดูเหมือนจะครอบงำอย่ างกรายๆ บางท่านแม้ภายนอกจะดูก๋ากั่นช่ำชอง แต่สุดท้ายตัวตนจริงท่าดีทีเหลวออกลูกขี้อาย ต้องปิดไฟห่มผ้า!!

****ขนแนวธาตุน้ำชนิดสาหร่ายทะเลลึก แตะนิดกระทบหน่อยขนลุกซู่ซ่า ดำขลับ ละเอียดยิบไปในแนวเดียวกัน อันนี้กลับลี้ลับพิสดารเพราะขนกลับไปกระตุ้นผิวหนังให้ชุ่มชื้นได้ง่าย เรียกว่า ถ้าลองได้ ขนลุกเมื่อไหร่เป็นเรื่องเชียว เพราะว่าจะไปเรียกธาตุน้ำตามต่อมต่างๆ ภายในออกมาให้เคืองเนื้อเคืองตัวเลยพาลให้ต้องเคืองใ จ โดยที่คุณเธอนั้นชอบเป็นผู้นำ ลึกๆ แล้วจะโอ่อวดความสามารถ ความทนทรหด มีแนวรักเชิงรุกและท้าทาย เปิดเผย แสดงออกทั้งรูป เสียง กลิ่น รส รวมไปจนถึงผัสสะ จริงใจ และทุ่มเทให้คู่ร่วมประทับใจแบบสุดๆ วัดใจกันไปเลย แค่ขอเพียงให้หล่อนถูกใจจะเอาอะไรให้ทำอะไรก็ยอมทั้ง สิ้น

****ขนธาตุดิน นั้นรวมความไปถึง บริเวณที่ฐานกำเนิดของขนนั้นๆ อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้โกงกาง ป่าไม้เบญจพรรณ และป่าดงดิบซึ่งขนธาตุดินป่าโกงกางนั้น มีแนวขนที่ดกดำ แต่ประปรายเป็นหย่อมๆ เป็นกระจุก แต่ค่อนข้างสั้นและรกไม่เป็นระเบียบ คุณเธอเจ้าของป่าแห่งนี้เรื่องนี้ พอถึงจังหวะมันจะมาต้องตักตวงความสุขเอาไว้กับตนเองอ ย่างดื่มด่ำพอใจให้เข้าถึงจนอิ่มเอมเกษมสำราญก่อนก่อ น โดยเน้นบรรยากาศก่อนการเข้าถึงจึงต้องมีการพิถีพิถัน ให้พรั่งพร้อมทั้ง ผัสสะทั้งห้า และความอิ่มหนำสำราญ แม้จะสิ้นเปลืองสักเท่าไรก็พร้อมที่จะให้อย่างไม่เสี ยดายจนคู่ร่วมแทบจะสำรักในการเริงสำราญนั้น
ส่วนขนธาตุดินแนวป่าเบญจพรรณนั้น ดกดำเส้นใหญ่หยาบแต่แห้งกรอบกระจายอยู่ทั่วไป กินความไปจนถึงหน้าผากแคบเพราะขนเบียดเข้ามากินเนื้อ ที่ หล่อนจะเป็นกบฏทางอารมณ์ ถึงเวลานั้น จะลืมตัวกู่ไม่กลับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนห้ามปรามอย่างไรไม่สนทั้งสิ้น เรียกว่าโดยปกติก็โหยหาสิ่งค้างคาให้เติมเต็มอยู่แล้ ว แต่ถึงเวลาจริงกลับเคร่งเครียดจริงจังชนิดต้องตักตวง ทั้งคุณภาพและบริการ เลยทำให้คู่กรณีร่วมมักจะคาดไม่ถึงในกรรมวิธีการปรุง แต่ง ทั้งจังหวะเวลาและอุปกรณ์ท่าทางชนิดที่มองจากภายนอกไ ม่มีทางรู้เลยทีเดียว ใจถึงชนิดคู่ขาต้องอึ้งกิมกี่อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอส่วนขนธาตุดินแนวป่าดงดิบนั้น ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นน้องขนเชียวลุกลามกินพื้นที่ไปท ั่วตัว ที่อันไม่ควรดกควรมีก็มี หรือที่ที่ควรมีอยู่มากแล้วก็ดันเข้าไปแย่งกินพื้นที ่ของส่วนอื่นเขา

คุณเธอผู้ซึ่งมีพื้นที่แห่งขนในแนวนี้มักจะมีลักษณะอ ารมณ์ที่แปลกคือ เป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและรับ ซึ่งก็พิสดารตรงที่แต่ละแบบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไ ปโดยสิ้นเชิง จะว่าหญิงซะทีเดียวก็ไม่ใช่มีบุคลิกของชายปะปนเข้ามา เยอะทีเดียวจนคู่ร่วมกรณีคาดไม่ถึง อีกทั้งมีความคิดหมกมุ่นในทางกามารมณ์แนวสร้างสรรค์ ชอบทดลองความแปลกใหม่ทั้งวิธีการและสถานที่ เพื่อความหฤหรรษ์ ณ ขณะนั้นๆ

****ขนธาตุลม ได้แก่ขนที่เกิดบนทุ่งหญ้า ทิวสน และ ดงมะพร้าวลักษณะของธาตุลมทุ่งหญ้านี้เบาบาง สั้น ประปราย สีอ่อน เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ซึ่งสาวเจ้าของขนคุณเธอนั้น เปรียบได้เสมือนเป็นภูเขาไฟที่คุกรุ่น พร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาได้อย่างคาดไม่ถึง แม้จะพยายามปกปิดให้มิดชิดเท่าใดก็ตาม เมื่อถึงเวลานั้นมาถึงจะลืมตัวลืมตน เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการอันบรรเจิด
เพียบพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับแนวยอดฝีมือ กลับกลายเป็นจอมยุทธ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเวลาปกติ ชนิดราวกับว่าเป็นคนละคนกันเลยทีเดียว อีกทั้งใจถึงใจนักเลง เปิดเผยตัวตนจริงแท้กับคู่ร่วมสวาทชนิดประทับใจถึงไห นถึงกันส่วนขนธาตุลม แนวดงมะพร้าว จะประปรายแต่ยาวมองเห็นได้ง่าย ปลิวไสวบางๆ แต่เว้นระยะห่างระหว่างต้น มีดกเป็นช่วงๆ ห่างไปอารมณ์อ่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลง ถูกชักจูงให้คล้อยตามจากคู่ร่วมได้ง่าย เขาว่าอย่างไรก็ว่านอนสอนง่ายมักคล้อยตามเขา มิหนำซ้ำมักจะเป็นผู้ตามที่ดีและเป็นผู้ให้ที่ต้องเก รงใจเนื่องจากมักจะสงวนท่าทีของตนเองเอาไว้อย่างมิดชิดมี การไว้เชิงอยู่มาก สิ่งที่จินตนาการเอาไว้นั้นมีรูปแบบที่มากมายแนวโรแม นติกแต่ถึงเวลาจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ รายนี้พิสดารที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่มีน้ำเช่น อาบน้ำ อาบน้ำ ขัดสีฉวีวรรณแล้วจะเลยเถิดไปไหนต่อไหนได้ง่าย ส่วนขนธาตุลมแนวป่าสนโต้ลม คือขนยาวสูง ทิ้งห่างระยะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ขนมีสีสันซีดแห้ง มีสม่ำเสมอยกเว้นบางเบาในที่ๆ เป็นเนิน หรือโคกสูงทั้งหลาย เจ้าของพื้นที่ดังกล่าวคุณเธอนั้นเป็นผู้จินตนาการอั นบันเจิด แสนสุดจะวิไลในเรื่องอย่างว่า อีกทั้งมีอุดมคติอันยิ่งใหญ่ ทุกอย่างแล้วแต่อารมณ์ในระยะนั้นๆ ว่าจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร บทจะมาก็มาแบบไม่รู้ตัวบังคับตนเองไม่ได้ส่วนบทจะเปล ี่ยนไปก็หาเหตุผลไม่ได้เอาเลย แต่ทั้งนี้เมื่อมาก็จะสรรค์สร้างความประทับใจให้คู่ก รณีได้เพริดพริ้งโหยหา เหมือนสวรรค์มีตาแต่ทำไมดันมากลั่นแกล้ง

รายการบล็อกของฉัน