Search

Custom Search

Translate

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

มาอีกแล้ว อาหารแปลกๆ จาก สปป.ลาว


มาอีกแล้ว อาหารแปลกๆ จาก สปป.ลาว (มีภาพประกอบ)

มีโอกาสข้ามไปเที่ยวฝั่งลาว เลยนําอาหารแปลกๆมานําเสนอพี่น้องทางบ้านเฮา แม่นหยังเป็นหยังก็ลองดูกันเบิ่งครับ ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากตลาดสดในหลวงพระบาง เมนูประกอบอาหาร สินําเสนอวันหลังครับ..

รายการบล็อกของฉัน